fbpx

Polityka Prywatnosci

Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej www.ramramjigdynia.pl

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej www.ramramjigdynia.pl określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator Ram Ram Ji sp. z o.o. ul.Starowiejska 8 81-356 Gdynia NIP 5862319564

Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.ramramjigdynia.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

II. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest: Ram Ram Ji sp. z o.o. ul.Starowiejska 8 81-356 Gdynia NIP 5862319564  ramramrestauracja@gmail.com

Dane przekazywane są Administratorowi poprzez odpowiednie formularze umieszczone na stronie lub w korespondencji mailowej. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności.

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem ramramrestauracja@gmail.com

Gromadzone dane osobowe Administrator wykorzystuje przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania strony, a także do celów statystycznych i marketingowych.

III. Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje przekazany adres e-mail nadawcy. Ponadto, w treści wiadomości nadawca może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.
Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji. Jej treść może podlegać archiwizacji.

IV. Komentarze Dodając komentarz na blogu, Użytkownik przekazuje swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza oraz adresu IP. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane w bazie systemu WordPress są przechowywane tak długo jak istnieje blog.
V. Logi serwera Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez portal Opiekun Bloga.

VI. Pliki cookies Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony i sklepu. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies. Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony. Zgody na dostęp do plików cookies Użytkownik udziela poprzez odpowiednie ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez:

– Komentarze

 – Portale społecznościowe – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram, Pinterest i Youtube. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies.

– Analizy i statystyki – do śledzenia statystyk moje strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, kody remarketingowe, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe.

– Facebook – na platformie Facebook Administrator może kierować do Użytkowników strony reklamy. W celu śledzenia ich odwiedzin na stronie jest zainstalowany Pixel Facebooka. Facebook może też używać innych cookies.

– Filmy – na stronie są osadzone filmy pochodzące z Youtube (Google LLC). Wyświetlając je użytkownik zgadza się, aby te platformy wykorzystywały swoje cookies.

Marketing towarów

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych, poprzez zbieranie opinii klientów o towarach oraz publikowanie ich na zewnętrznych serwisach internetowych

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 • Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, analityczne, marketingowe, wsparcia biznesu, IT, operatorzy oraz banki w zakresie realizacji płatności

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Stosujemy wobec Ciebie działania polegające na profilowaniu z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Możemy wyświetlać Ci treści marketingowe dostosowane do Twoich upodobań, które zostały określone na podstawie Twojego zachowania w Internecie, historii zakupów odwiedzanych stron czy kliknięć. W tym celu korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies (takich jak imię, nazwisko czy historia zakupów), na wykorzystanie których wyraziłeś zgodę. Zmieniając ustawienia cookie w swojej przeglądarce, bądź cofając udzielone zgody możesz zrezygnować z wyświetlania Tobie treści wybranych dla Ciebie.

Ponadto w sposób zautomatyzowany przetwarzamy Twoje dane w postaci imienia, personalizując newsletter, na który się zapisałeś/zapisałaś.

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Korzystamy z usług Google oraz Facebooka w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu, budowania statystyk w tym zakresie i prowadzenia działań marketingowych. Google oraz Facebook, w celu świadczenia nam tych usług przetwarzają Twoje dane takie jak Twój adres IP i mogą przechowywać je na swoich serwerach Google LLC i odpowiednio Facebook Inc. znajdujących się w USA.

Korzystamy również z narzędzia MailChimp do obsługi newslettera i wysyłania Tobie wiadomości mailowych. Mailchimp, w celu świadczenia nam tych usług korzysta z Twoich danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail i przetrzymuje te dane na serwerach Intuit Inc. (właściciela MailChimp) w USA.

Zarówno Intuit Inc., Google LLC jak i Facebook Inc. figurują w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active; https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), a także stosują wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 • Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego  używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.

Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1,
 2. korzystania z narzędzia marketingowego Pixel Facebook dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation,

Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: ramramrestauracja@gmail.com